Contact Form

Image result for terms and conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน


เงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ (เว็บไซต์) และผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) หนังสือ ซองหวย คู่มือ หรือ , ซอฟแวร์และระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่มีความถูกต้องมาก การกระทำ ต่างๆทาง คอมพิวเตอร์ได้อธิบาย ตั้งแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปและผู้ใช้บริการ ฉันได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง เป็นที่เข้าใจว่าทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการมีความสุขและเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใด ๆ ด้านล่างทั้งสองฝ่าย ที่สมบูรณ์แบบ ที่สมบูรณ์แล้ว และถือเป็น ข้อตกลงที่ยอมรับของทั้งสองที่ถูกต้องและ (กับการบังคับของกฎหมายทุกประการ)

1. ผู้ให้บริการ (หรือเจ้าของเว็บไซต์นี้) ไซต์นี้ไม่ได้มี การจัดจำหน่ายออนไลน์ที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสินค้าประเภท หนังสือ คู่มือ สูตร ซอร์ฟแวร์ อีบุ๊ค ระบบ อีเล็คทรอนิค โซลูชั่น ต่างๆ เท่านั้น และ ถือว่าเป็น ช่องทาง การให้บริการ ที่รวดเร็วและอำนวยสะดวกสบาย แก่สมาชิกที่ใช้บริการ

1.1 เจ้าของเว็บไซต์มีสถานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคู่มือ ซื้อหวยรัฐบาล ซอฟแวร์ การจับสลากและผลิตภัณฑ์หรือ อื่น ๆ ที่จะให้บริการและแนะนำสินค้า ทั้งหมดเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
1.2 เจ้าของเว็บไซต์จะจัดจำหน่ายสินค้าราคาที่เหมาะสมและความมุ่งมั่นในการ ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุด และหลังจากนั้น จะจัด ส่วนลด ที ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ และส่วนลดตาม ความเหมาะสม
1.3 เว็บไซต์จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
1.4 การเชื่อมโยงเว็บไซต์คู่มือและ การสนับสนุนเจ้าของแหล่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อสนับสนุนการซื้อหวย หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามาที่ถูก กฎหมายเท่านั้น
1.5 เจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลทั้งหมดข้อความตัวอักษรทั้งหมดที่เป็นจริง เวบไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลภาพหรือข้อความที่แสดง ที่อื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือข้อความสำเนาปลอมเลียนแบบข้อความภาพบางส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการปลอมแปลงหรือเลียนแบบทุกชนิด
1.6 เจ้าของเว็บไซต์จะจัดหาสินค้าชุดใหม่ให้กับสมาชิกและผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ตามความจำเป็น สมาชิกจะได้รับสินค้า ชุดใหม่ของตัวเลขหรือค่าชดเชยสินค้า ที่เท่าเทียม หรือมากกว่า ทดแทน ได้รับการพิจารณา เป็นสมาชิกของบริการตามปกติ
1.7 เจ้าของเว็บไซต์ต้องรับผิดเฉพาะสำหรับความเสียหายที่เกิดจากความผิด ของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นจริงตามราคาที่ได้รับจริง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ นอกเหนือจากการใช้สินค้าหรือบริการ เว็บไซต์นี้ อย่างเคร่งครัดและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอื่น ๆ
1.8 หากเจ้าของเว็บไซต์ดำเนินคดีจะจ้าง ทนายดำเนินการ ตกลง ความรับผิดชอบเฉพาะจากการใช้สินค้าหรือบริการและความเสียหายที่แท้จริงจะเป็นไปได้โดยศาล จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ศาลได้มีคำสั่งเด็ดขาด
1.9 เจ้าของเว็บไซต์จะดำเนินคดีหากพบว่ามีข้อมูลจากเว็บไซต์การนำ ข้อความคำ ภาพทุกภาพที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปลอมหรือเลียนแบบหรือ หมิ่น ศักดิ์ศรี หรือดูถูกหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเจ้าของเว็บไซต์ และจะถูกดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทถึง 100 ล้านบาทและจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งและอาญา

2. ผู้ใช้ (หรือสมาชิก. การซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์) รับข้อเสนอเป็น ที่เข้าใจกันดีก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของเว็บไซต์ (หรือตัวแทนจำหน่าย) และยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง และได้อ่านข้อตกลง และเข้าใจเมื่อมีค่าธรรมเนียม รับจ่าย และ ฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ที่สมบูรณ์ถูกต้อง

2.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สมัครใจและเข้าใจ ความเสี่ยงและมีสินค้าและบริการทั้งหมด ที่ขายในเว็บไซต์นี้มีความปลอดภัย
2.3 ผู้ใช้รับทราบและยอมรับการชำระเงิน ผ่านธนาคาร หรือ ระบบจ่าเงิน ออนไลน์ ต่างๆ สั่งซื้อสินค้า และบริการในราคาที่ตกลงกันโดยสมัครใจ ตามที่่ระบุไว้ หากมีค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการจะรับจ่ายเอง
2.4 ผู้ใช้เข้าใจความถูกต้องของสินค้าตามที่เห็นด้วยและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและ ยอมรับทุกประการ
2.5 จำนวนเงินที่โอนไปยังบริการออนไลน์โดย 50% จะถูกโอนไปยังเจ้าของสินค้า และ 35% สำหรับ จ่ายค่าบริการของเว็บไซต์และ 15% ผู้จำหน่ายจะนำไป ร่วมทำบุญตามวัดต่างๆและช่วยเหลือ คนที่ลำบาก ต้องการความช่วยเหลือ ตามสมควร
2.6 หากมีการดำเนินการทางกฎหมายผู้ใช้บริการ ยินดีที่จะจ่ายค่า ดำเนินการตามกฎหมายเองทั้งหมด โดยเจ้าของเวปไซต์ ไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทุกประการ
2.7 เมื่อผู้ใช้บริการ โอนเงินชำระค่าบริการ ออนไลน์ แล้ว รู้ว่าไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทุกกรณี
2.8 ผู้ใช้เข้าใจธรรมชาติของสินค้าและบริการรวมทั้งความเสี่ยงและยอมรับว่าเมื่อเจ้าของเว็บไซต์ ได้ส่งสินค้า หรือออกรหัสผ่าน และ ส่งผ่านทาง e-mail แล้วได้รับสินค้าและบริการ ตามที่ตกลงกัน โดยสมัครใจ ถูกต้องและสมบูรณ์ตามสัญญาต่างๆแล้ว
2.9 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเราให้ออนไลน์เท่านั้น สามารถส่งผ่านทาง e-mail ที่ระบุไว้และ การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ และ e-mail เท่านั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานติดต่อหาสมาชิกทางโทรศัพย์ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง จากผู้ไม่หวังดีทั้งหลายและเราจะไม่มีการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ทางโทรศัพย์ กับสมาชิกโดยเด็ดขาด
2.10 ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก จะถูกเก็บไว้เป็นความลับไม่เปิดเผย ต่อบุคคลที่ สาม เป็นเด็ดขาด

2.11 การนำ สูตรคู่มือ ต่างๆไปใช้ เป็นความสมัครใจและ ความรับผิดชอบของสมาชิกเอง โดยผู้จำหน่ายไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาเล่นตามความสามารถและไม่เล่นจนเกินตัว เล่นพอประมาณ เล่นอย่างมีการวางแผน อย่าหวังทุ่ม ชุดใดชุดหนึ่ง คู่มือเป็นเพียงตัวช่วย แนวทาง ในการตัดสินใจเท่านั้น
2.12 ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การเล่นหวยมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ ไม่มีสูตร หรือตำราใด ในโลก ให้ถูกทุกงวด มีแต่ให้ ถูก มากกว่าผิด การเล่นคือการลงทุน ที่ได้กำไรสูง และก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ควรวางแผนเล่น ระยะยาว อย่าทุ่มจนหมดตัวจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน ซึ่งเป็นการเล่นที่ผิดวิธี

หากคุณมีคำถามทางกฎหมายติดต่อฝ่ายกฎหมาย E-mail : law@thailotto.me ฉัน (ผู้ใช้หรือผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และความเข้าใจที่ตกลงชำระเงินค่าสินค้าแะบริการ ด้วยความสมัครใจ